Modele współbieżności

  • 9 months
  • Abgelegt in: Allgemein
  • Author: bjoern

Prezentacje są racjay w kolejności, w jakiej się pojawiały, nie Jestem tylko pewien czwórki i piątki, Być może byly odwrotnie. Żeby jeszcze bardziej uwypuklić te różnicę pomi, ZY wielowątkością, un równoległym przetwarzaniem: zauważ, że możemy mieć aplikacją wielowątkową na maszynie jednoprocesorowej (z jednym wątkiem procesora). Wtedy też, MIMO wielowątkowości, nie może być Mowy o przetwarzaniu równoległym. Dans un modèle d`accès concurrentiel optimiste, une violation est considérée comme ayant eu lieu si, après qu`un utilisateur a reçu une valeur de la base de données, un autre utilisateur modifie la valeur avant que le premier utilisateur ait tenté de le modifier. Comment le serveur résout une violation d`accès concurrentiel est le mieux montré en décrivant d`abord l`exemple suivant. queue. waitForMessage () attend de façon synchrone qu`un message arrive s`il n`y en a pas actuellement. Wróćmy jeszcze ne przykładu z podziałem odpowiedzialności, na którym Opisałem na modelu aktorowym: Przechodzimy na Nowy modèle, Udaje Nam się zmywać naczynia nous dwójkę. Jeden z prostych przykładów, Jak możemy do Tego dojść: fourche je joins, znany na exemple z javy.

Oczywiście poprzedni exemple (Kiedy Mężczyzna Czeka) też Można opisać na modelu aktorowym. Znów Mamy dwóch aktorów, K i M, je Mamy też zdarzenia t_br, które Każdy z aktorów Może przeprowadzić do końca. Więcej, un w zasadzie Wszystko, dzieje się wewnątrz aktorów. Współbieżność nie aucune faktycznie jednoczesnego przetwarzania zadań. Można mówić nawet o współbieżności na jednym procesorze, gdzie nie ma możliwości wykonywania kilku operacji jednocześnie. W zasadzie Można nawet znaleźć opinie, że wielowątkowość je współbieżność à samo. Un nie ne końca. Lors de l`appel de la barre, une première image est créée contenant les arguments de la barre et les variables locales. Lorsque la barre appelle foo, une deuxième trame est créée et Poussée au-dessus du premier contenant les arguments de foo et les variables locales. Lorsque foo retourne, l`élément de cadre supérieur est sorti de la pile (ne laissant que le cadre d`appel de la barre). Lorsque la barre est retournée, la pile est vide. Co mogę zrobić? Wprowadzić Nowy wątek, Żeby zmywanie przebiegało szybciej.

Przechodzimy faire multithreading. Voici un exemple simple qui définit le UpdateCommand d`un DataAdapter pour tester l`accès concurrentiel optimiste, puis utilise l`événement RowUpdated pour tester les violations d`accès concurrentiel optimiste. Lorsqu`une violation d`accès concurrentiel optimiste est rencontrée, l`application définit le RowError de la ligne à laquelle la mise à jour a été émise pour refléter une violation d`accès concurrentiel optimiste. L`événement RowUpdated de l`objet DataAdapter peut être utilisé conjointement avec les techniques décrites précédemment, pour fournir une notification à votre application de violations d`accès concurrentiel optimiste. RowUpdated se produit après chaque tentative de mise à jour d`une ligne Modified à partir d`un DataSet. Cela vous permet d`ajouter du code de gestion spécial, y compris le traitement lorsqu`une exception se produit, l`ajout d`informations d`erreur personnalisées, l`ajout de la logique de nouvelle tentative, etc. L`objet RowUpdatedEventArgs retourne une propriété Recordsaffectée contenant le nombre de lignes affectées par une commande de mise à jour particulière pour une ligne modifiée dans une table. En définissant la commande Update pour tester l`accès concurrentiel optimiste, la propriété Recordsaffectée renvoie, par conséquent, une valeur de 0 lorsqu`une violation d`accès concurrentiel optimiste s`est produite, car aucun enregistrement n`a été mis à jour. Si c`est le cas, une exception est levée.